REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ______________________________________ pdf

 

doc-icon Zał. 1 - Karta i harmonogram wycieczki

doc-icon Zał. 2 - Oświadczenie Kierownika 

doc-icon Zał. 3 - Oświadczenie opiekuna

doc-icon Zał. 4 - Lista uczestników

doc-icon Zał. 5 - Zgoda rodziców na wycieczkę 

doc-icon Zał. 6 - Regulamin wycieczki i potwierdzenie

doc-icon Zał 7. - Rozliczenie wycieczki

 

WFOŚiGW

Data i czas

aktualnosci

pomoc

szkolazklasa

sus