Aktualności

Pod tym hasłem w dniu 19.03.2018 roku w Sandomierskim Centrum Kultury - Port Kultury odbyło się spotkanie patriotyczne pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego. Wzięli w nim udział uczniowie sandomierskich szkół, wśród nich delegacja naszej szkoły, uczniowie klasy 6b oraz zuchy z gromady Bractwo Leśnej Przygody.
Uroczystość rozpoczął Wicewojewoda Świętokrzyski pan Andrzej Bętkowski, który powitał gości oraz młodzież, zwracając szczególną uwagę na cel naszego wspólnego spotkania, czyli setną rocznicę Niepodległości Polski. Pan Wojewoda skierował ciepłe słowa do młodego pokolenia lokalnych patriotów, wzywając ich do dbałości o własną Ojczyznę oraz propagowanie w społeczności sandomierskiej wzorca patrioty. Do słów Wicewojewody przyłączył się poseł na Sejm pan Marek Kwitek, który mocno zaakcentował rolę miejscowego patriotyzmu jako ogromny wkład w dobrą kondycję Polski- naszego ojczystego kraju. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat różnorodnych wydarzeń historycznych, które miały wpływ na odzyskanie Niepodległości przez Polskę. Poznali postać wybitnego polskiego patrioty Józefa Piłsudskiego. Nabytą wiedzę sprawdzili w działaniu, czyli poprzez udział w międzyszkolnym QUIZIE. Uczennice klasy 6b – reprezentantki naszej szkoły, zdobyły 3 miejsce. W dalszej części spotkania dzieci oraz młodzież uczestniczyły w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów imprezy, m.in. zwiedzaniu różnych wystaw związanych z historią Polski, miłych zabawach przybliżających treści historyczne. Uczniowska delegacja naszej szkoły była pod opieką P. E. Strzelińskiej i P. R. Chyły.

 

17 marca 2018 roku zespół taneczny „Ziemia Sandomierska” w którym tańczą uczniowie z naszej szkoły, wyruszył na przegląd folkloru ludowego „Dziecięca Estrada Folkloru” zorganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Zespół za przygotowany układ taneczny otrzymał wyróżnienie. Na scenie tancerze z klasay III B zaprezentowali wiąznkę tańców śląskich, a uczniowie z klas czwartych tańce krakowskie. Autorem chreografii do zaprezentownych tańców jest pan Dariusz Bukowski. Dzieciom w czasie tanecznych zmagań towarzyszyła wychowawczyni Małgorzata Pracało i rodzice małych tancerzy.

W dniu 14.03.2018 roku o godz. 10.00 w naszej szkole odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” edycja 2018.
W turnieju udział wzięło 10 uczestników w trzech grupach wiekowych. Naszą szkołę reprezentował uczeń kl. 7a Jan Masternak, który zajął 4 miejsce.
Do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:
Maciej Wolak reprezentujący Szkołę Podstawową Nr 4,
Maciej Czerepak z oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3,
Patrycja Gaweł z I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum.
Wszyscy uczestnicy eliminacji miejskich otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Sandomierza - Marka Bronkowskiego. 

Dnia 11 marca poczet sztandarowy z naszej szkoły wziął udział w uroczystościach upamiętniających ofiary terroru niemieckiego w latach  1939-1945. Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Bazylice Katedralnej w intencji ofiar.Druga część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem pomordowanych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej, gdzie zebrani wysłuchali okolicznościowych przemówień i złożyli wiązanki kwiatów i zapalili symboliczne znicze.

 

Od dłuższego czasu społeczność uczniowska przygotowywała się do obchodów Dni Patrona Szkoły.
Uczniowie klas młodszych (I-II) wzięli udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Portret Mikołaja Kopernika”. Klasy III uczestniczyły w międzyszkolnym konkursie wiedzy „Tajemniczy kosmos”.
W szranki stanęli również uczniowie klas IV-VII, dla których został zorganizowany turniej wiedzy o życiu i osiągnięciach sławnego astronoma. Na lekcjach języka polskiego rozwiązywano test czytania ze zrozumieniem odwołujący się do różnych tekstów kultury, tematycznie związanych z naszym patronem.
8 i 9 lutego przyszedł czas na podsumowanie szeregu działań. Dla klas I-III został przygotowany seans filmowy pt:. „Gwiazda Kopernika”. Strefa nauki dostarczyła klasom IV-V wyjątkowych wrażeń dzięki warsztatom multimedialnym „Zdobywamy kosmos”. Święto Patrona Szkoły zwieńczone zostało uroczystym apelem oraz krótką inscenizacją, po której nagrodzono zwycięzców wyżej wymienionych konkursów. Na zakończenie Pan Dyrektor - Waldemar Gosek podziękował uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie tegorocznych obchodów.
Wszyscy jesteśmy dumni z naszych uczniów: uczestników konkursów, aktorów, chórzystów, konferansjerów oraz całej społeczności szkolnej. Z pewnością wiekopomne dokonania Mikołaja Kopernika są dla nich drogowskazem w zdobywaniu wiedzy.
Za przygotowanie tegorocznego wydarzenia odpowiedzialne były: K. Skotnicka, K. Majewska, M. Kania, A. Słotwińska, E. Strzelińska, A. Przyłucka, M. Łukawska, A. Rajkowska, W. Aleksandrowicz.
Serdeczne podziękowania składamy Strefie Nauki.

Dnia 5 lutego 2018 r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie XIII edycji akcji „Działaj Czysto”, której organizatorem jest Urząd Miejski w Sandomierzu.
Ocenie podlegała ilość zebranych zużytych baterii w dwóch kategoriach wiekowych: I – III (indywidualnie i klasowo) i IV – VI (indywidualnie i klasowo).
Nagrody wręczali, jak co roku, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: Sekretarz Miasta Sandomierza, pan Andrzej Gajewski oraz pani Daria Mirowska.
W kategorii klas młodszych najwięcej baterii zebrali:
1. Katarzyna Bryła (klasa IIIb), nagroda – tablet,
2. Aleksander Martyn (klasa IIIa), nagroda – słuchawki,
3. Oliwia Sapielak (klasa Ic), nagroda – głośnik mobilny.
Najwięcej baterii w kategorii klas IV-VI zebrali:
1. Natalia Kisiel (klasa IVb), nagroda – tablet,
2. Bartłomiej Kwasek (klasa IVd), nagroda – słuchawki,
3. Adrian Kobiałka (klasa IVd), nagroda – głośnik mobilny.
Drobnymi upominkami zostali nagrodzeni również uczniowie z klas najaktywniej zaangażowanych w zbiórkę baterii. W tym roku były to klasy IIIa oraz IVb.
Na zakończenie uczniowie klasy IIIa pięknie zaśpiewali piosenkę „Ziemia to wyspa zielona”. W sumie w naszej szkole udało się zebrać 26 089 sztuk zużytych baterii.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w akcję. Dziękujemy również wychowawcom, którzy aktywnie wspierali swoich uczniów. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji akcji. Szkolnym koordynatorem akcji była: Pani Monika Bielecka.

Już po raz 20 w Sandomierzu zorganizowano Wieczór Tańców i Kolęd Polskich. Podczas imprezy Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Sandomierska" obchodził Jubileusz 20-lecia działalności, a jego choreograf Pan Dariusz Bukowski 30-lecie pracy. Jubileuszowy koncert był niezwykły i zgromadził nie tylko liczną widownię ale również znakomitych wykonawców, wśród których najliczniejszą grupę stanowili uczniowie naszej szkoły. 4 lutego na scenie Domu Katolickiego wystąpiły dzieci z klasy 1b, 1c, 3b, 3c i 3d oraz grupa taneczna uczniów klas starszych, którzy są członkami Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Sandomierska. W ich wykonaniu goście obejrzeli: tańce kurpiowskie, suitę śląską, polonezy, polkę, mazura i krakowiaka. Oprócz naszych artystów publiczność podziwiała również: Przemeka Chwałeka, grupę taneczną z Gorzyc, Siarkopolan, solistów Domu Kultury z Wrzaw oraz formację taneczną „PARADOX".
Na zakończenie koncertu zebrani gromkimi brawami nagrodzili wszystkich wykonawców, którzy pojawili się na scenie. Do podziękowań dołączył ,Wojciech Dumin - dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury i Marek Bronkowski - burmistrz Sandomierza. Za pracę w Szkole Podstawowej Nr 1 gratulacje i kwiaty Pan Dariusz Bukowski przyjął od dyrekcji naszej szkoły. Imprezę zakończył słodki poczęstunek dla artystów, którego sponsorem był włodarz miasta Sandomierza. Choreografię tańców i koncertu opracował pan D. Bukowski. W przygotowanie dzieci do występu i stworzenie przyjaznej atmosfery podczas jego przebiegu włączyły się Panie: K. Majewska, A. Turbiarz, M. Pracało, M. Niewiadomska. M. Wyrazik.

Pierwszy semestr nauki  w naszej szkole zakończyliśmy zabawą karnawałową, która odbyła się 31.01.2018 r.   Najmłodsi bawili się od 9.00 do13.00, uczniowie klas starszych w godzinach popołudniowych. Było barwnie i kolorowo. Na balu pląsały księżniczki i królewny, kot w butach i policjant - bohaterowie wielu bajek i kreskówek. Do wesołej zabawy zachęcali animatorzy grupy „Stacyjkowo”, którzy przygotowali poza taneczną muzyką, wiele niespodzianek. W przerwach,  dzieci mogły się poczęstować smakołykami przygotowanymi przez rodziców.

 

W dniu 27.01.2018 roku na terenie szkoły odbyło się spotkanie warsztatowe dla rodziców oraz wolontariuszy Akademii Przyszłości Kolegium SP1 Sandomierz.
Szkolenie na temat: „CHWAŁA POCHWAŁOM” dla rodziców prowadził Lider szkoleniowy Akademii Przyszłości Radosław Tomaszewski. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi rodziców jak ważną rolę w wychowaniu odgrywają pochwały. Umiejętnie stosowane są motywatorem do pracy.
Równocześnie szkolili się wolontariusze na temat procesu budowania zespołu
i roli wolontariusza w etapach jego rozwoju.
W obecnym roku szkolnym Sandomierskie Kolegium Sp1 Sandomierz skupia 17 uczniów, 17 Super W, czyli wolontariuszy, którzy na co dzień pracują z dziećmi oraz szkolnego koordynatora programu. Kolegium bardzo prężnie pracuje i wciąż rozrasta się.

WFOŚiGW

Data i czas

aktualnosci

pomoc

szkolazklasa

sus