Aktualności

Dnia 5 października w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia naszej szkoły.
W uroczystości uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, grupa 6-latków z Przedszkola Samorządowego Nr 1, przedstawiciele uczniów klas 2, rodzice i zaproszeni goście: przedstawiciel Urzędu Miasta Pan A. Gajewski, Pani D. Strugała – Dyrektor Przedszkola Nr 1 oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Woskowicz-Baran.
Uczniowie klas 1 zaprezentowali program artystyczny, następnie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. W dalszej części Dyrektor szkoły- Pan Waldemar Gosek pasował dzieci z klas 1 na uczniów naszej szkoły. Przedstawiciele klas 1 podziękowali za przyjęcie ich do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.
Na zakończenie wychowawcy wręczyli dzieciom pamiątkowe dyplomy, a uczniowie klas 2 i przedszkolaki przygotowane upominki .Po uroczystości uczniowie klas pierwszych udali się na słodki poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia.
Uroczystość przygotowali wychowawcy klas 1: Panie: B. Lipiec, A. Dobroch, K. Majewska, A. Turbiarz oraz. M. Łukawska - dekoracja i A. Rajkowska - oprawa muzyczna.

To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Z jego okazji  organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia. Nasza szkoła dołączyła się do tego przedsięwzięcia podejmując szereg inicjatyw promujących  wielojęzyczność. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli j. angielskiego i niemieckiego udekorowali szkołę mnóstwem kolorowych kartek ze zwrotami w różnych językach, ciekawostkami językowymi i śmiesznym  tekstami .Kółko teatralne „English Drama” prowadzone przez p. M. Drobek zaprezentowało klasom młodszym przedstawienie w języku angielskim „Cinderella”. Przedsięwzięciem  zamykającym obchody dnia języków była wizyta potomka założyciela sandomierskiego Collegium Gostomianum, Dietera von Gostomskiego. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poćwiczyć ,szkolony do tej pory na dotykowych zajęciach pod kierunkiem p. M. Bielckiej, a od tego roku wprowadzony do lekcji obowiązkowych – język niemiecki. Oprowadzili gościa po całej szkole udzielając stosownych wskazówek. Był również czas na zadawanie  pytań i nauczenie się piosenek w języku polskim i niemieckim.Za przeprowadzenie  Europejskiego  Dnia Języków odpowiedzialne były nauczycielki języków obcych: M. Bielecka, M. Kania, M. Drobek, M. Wojtoń, M. Pietruszka.

Dnia 29.09.2017 r. uczniowie klasy integracyjnej Va, VId oraz uczennica klasy VII a, pod opieką Pań: Moniki Kani, Edyty Klimczak oraz Joanny Kotowskiej uczestniczyli w zajęciach plastycznych zorganizowanych w WTZ „TRATWA” w Sandomierzu. Ich celem było wykonanie wspólnych prac razem z osobami niepełnosprawnymi, rozwijanie empatii i tolerancji oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych. Nasi uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy, z których każda wykonywała inny rodzaj prac. Dzieci miały okazję pracować w pracowni witrażowej, ceramicznej oraz plastycznej. Wszystkie prace były tematycznie związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Zajęciom towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera. Swoje dzieła artystyczne wykonywali z ogromnym zapałem, zaangażowaniem i oryginalnością. Efekty pracy naszych dzieci podziwiać będzie można podczas Wernisażu Bożonarodzeniowego organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TRATWA”.

W dniach 27-28 września uczniowie klas I - VII oglądali pokaz robotów wykonanych z klocków LEGO EDUKATION. Robotyka to jedna z dziedzin nauki, która pozwala rozwijać umiejętności niezbędne w XXI wieku. Na zajęciach ze ŚWIATA ROBOTYKI uczniowie nie tylko budują i programują roboty, rozwijają również kreatywność, uczą się logicznego myślenia i pracy w zespole oraz doskonalą swoją sprawność manualną. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w prezentacji. Wielu uczniów zadeklarowało chęć udziału w stałych zajęciach pozalekcyjnych.

17 września 2017 r. w 78 rocznicę agresji sowietów na Polskę w hołdzie poległym ofiarom, odbyły się w naszym mieście uroczystości patriotyczne. Jej uczestnikami byli też uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Panią M. Drobek. Po mszy w Kościele Św. Józefa zebrani udali się na Cmentarz Katedralny. Tam przed Mogiłą Katyńską i Wołyńską ksiądz J. Dąbek odmówi modlitwę za tych, którzy stracili życie. Następnie Burmistrz miasta Pan M. Bronkowski przypomniał krótką historię tamtych dni. Po przemówieniach przybyli na uroczystość złożyli wieńce i zapalili symboliczne znicze. Na zakończenie Sandomierska Orkiestra Dęta wykonała wiązankę pieśni patriotycznych.

15 września 2017 r. uczniowie klas IV- VII w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem ,,Sprzątanie świata” porządkowali teren wokół szkoły. Każda klasa wyposażona w odpowiedni sprzęt sprzątała przydzielony rejon. Pracę nadzorowali i koordynowali nauczyciele: Pani A. Wiatrowska, oraz Panowie J. Żyła i M. Ogrodnik.

8 września 2017 r. uczniowie klasy VA wzięli udział w uroczystościach patriotycznych zorganizowanych w ramach obchodów 60-lecia sformowania 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego. Na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyły się liczne przemówienia oraz wręczenie Brązowego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju dla sandomierskiego garnizonu. Najbardziej zasłużeni żołnierze, zgodnie z decyzją
Ministra MON-u A. Macierewicza otrzymali wyróżnienia oraz pochwały. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Krakowa. Uczniowie mieli okazję zobaczyć występ Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego oraz wystawę sprzętu wojskowego w tym m.in. radiolokacyjnego. Na koniec skosztowali wojskowej grochówki jak również innych smakołyków. Uczniom towarzyszyły Panie M. Kania i J. Kotowska.

W dniu 4 września 2017 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Pan Dyrektor mgr Waldemar Gosek skierował swoje słowa do zgromadzonych na inauguracji dzieci, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, życząc im wielu sukcesów, zapału do nauki, satysfakcji z własnych osiągnięć i miłej atmosfery w nauce i pracy. W swoim wystąpieniu podkreślił, że ten rok jest szczególny ponieważ  wchodzi nowa reforma oświaty, która wprowadza powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej, a co zatem idzie wiele zmian w oświacie zarówno dla uczniów,  nauczycieli jak i rodziców. Sukcesów w nauce i pracy życzył uczniom i nauczycielom sekretarz Urzędu Miasta Pan Andrzej Gajewski i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Wąsowicz-Baran. Po wysłuchaniu przemówień uczniowie Samorządu Uczniowskiego oddali hołd patronowi szkoły składając wiązankę kwiatów pod płytą Mikołaja Kopernika. Po części oficjalnej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

 

W dniu 1 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym i delegacją uczniów z kwiatami wzięli udział w miejskich obchodach 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły się pod pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza Katedralnego. W obchodach wzięli udział przedstawiciele sandomierskiego samorządu, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, służb mundurowych, delegacje sandomierskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Po okolicznych przemówieniach, nasi uczniowie złożyli znicz, upamiętniając tym samym poległych. Uczniowie byli pod opieką Pani M. Kani.

 

Data i czas

aktualnosci

pomoc

szkolazklasa

sus